Дейности

Целта на проектното предложение е в рамките на 18 месеца да се повиши  управленския капацитет и очакван растеж  на фирмата чрез стабилното нарастване на приходите, печалбите и свободните парични потоци , разширяването на продуктовата структура и пазарното присъствие на дружеството чрез въвеждане и прилагане на ефективна система за управление чрез следните инструменти -промяна в бизнес модела с 5 процеси, въвеждане на хардуерни инструменти в подкрепа на промяната, нова организационна рамка за управление, мерки и стратегия за развитие. Използването и съвместяването им е сложна задача, но наградата е стабилност и управляемо развитие на компанията. КЛУБФЕРБАНД ИТА ООД e едно от 393 153 малки и средни предприятия ( според статистиката за 2014 г.) , създаващо добавена стойност и заетост, което планира да предложи и нови продукти на пазара  и ще увеличи работните места.

Преминаването на фирмата към осъвременената версия на ISO 9001: 2015 цели осигурянето на обективен гарант за качество на продуктите, услугите и процесите, които фирмата ще предлага на Балканите.  Дружеството ще ползва консултански и сертификациони услуги за въвеждане на (СУСИ) ISO/IEC 27001:2013, международен станрард за информационна сигурност.